De opbouw kan gebeuren op volgende dagen en uren

Maandag 11/01/2021: 08.00u tot 21.00u
Dinsdag 12/01/2021: 08.00u tot 21.00u
Woensdag 13/01/2021: 08.00u tot 21.00u

(Eventuele vervroegde opbouw dient aangevraagd te worden bij Easyfairs Belgium.)

De afbouw kan gebeuren op volgende dagen en uren

Zondag 17/01/2021: 19.00u tot 23.00u
Maandag 18/01/2021: 08.00u tot 21.00u
Dinsdag 18/01/2021: 08.00u tot 21.00u

TECHNISCHE INFORMATIE HALLEN

 • Vrije hoogte hal 1: 11 m
 • Vrije hoogte hal 2 t.e.m. 7: 6 m
 • Vrije hoogte hal 8: 13 m
 • Hoogte poorten: 4,35 m
 • Breedte poorten: 5,36 m
 • Maximale grondbelasting: 3.500 kg/m²
   

INRICHTING EN AFWERKING VAN DE STANDEN

Gelieve bij de opbouw van de standen rekening te houden met de volgende richtlijnen:

 • De inrichting van de standen moet overeenkomen met wat bepaald is in het algemeen reglement en met de voorschriften van Easyfairs Belgium en de brandweer.
 • Iedere exposant dient de afmetingen van zijn standplaats te respecteren zoals deze zijn aangeduid op de vloer. Het is verboden om publiciteitsmateriaal buiten deze ruimte te plaatsen of materiaal (promoborden, vlaggen) boven de gangen te laten uitsteken.
 • Indien de aanpalende muren van een stand hoger zijn dan die van de buurstand, dient de achterzijde van die muur (dus gericht naar de buurstanden) afgewerkt te worden in overleg met de aanpalende stand(en).
 • Scheidingswanden hoger dan 3m moeten goedgekeurd worden door Easyfairs Belgium. U stuurt hiervoor een e-mail met het ontwerp van de stand naar exhibitor@easyfairs.com.
 • Om het harmonieus geheel te bevorderen, behoudt de organisator van Agriflanders zich het recht voor alle storende installaties en versieringen te laten wegnemen of te doen veranderen. Spandoeken mogen in geen enkel opzicht de tentoonstelling ontsieren. Hierover oordeelt het secretariaat van Agriflanders.
 • De open zijden van de stand mogen voor maximum 1/2 met panelen worden afgesloten.
 • Daags vóór de opening dienen alle werkzaamheden beëindigd te zijn vóór 21.00u.

Met de steun van