VPOV - Vlaamse Producentenorganisatie Varkenshouders

Op de beurs

Locatie op de beurs: 
1
Nummer: 
1751

Over het bedrijf

VPOV - Vlaamse Producentenorganisatie Varkenshouders
Hal 36
Minderhout
Diensten

VPOV is de Vlaamse producentenorganisatie varkenshouders.

VPOV slaat de handen in elkaar met collega-varkenshouders om uit de sterke horizontale samenwerking de varkenshouders krachtiger te laten staan op de varkensmarkt.

VPOV is er voor alle varkenshouders, diegene met zeugen, biggen of vleesvarkens. Voor jong en oud, groot en klein, gangbaar en niche,…

Varkens

actief in elke deeltak van onze varkenshouderij

Databeheer

verzamelen, verwerken en beschermen van informatiestromen

Markt-informatie

verzamelen, analyseren en uitsturen van gerichte marktinformatie

Markt-transparantie

verzamelen, vergelijken en duiden van onderlinge economische resultaten

Markt-organisatie

vraag en aanbod afstemmen

Technische benchmark Vleesvarkens

Voorliggend project wil varkenshouders inzage geven in de kwaliteit van hun vleesvarkens. Of beter gezegd: in de werkwijze en criteria die meer en meer slachthuizen hanteren om kwaliteit te kwantificeren. En hiertoe worden beschikbare data, die ieder op zich quasi betekenisloos zijn voor een individuele varkenshouder, verwerkt tot uiterst relevante managementinformatie.

Tot voor enkele jaren werd het begrip “kwaliteit” van karkassen veelal beperkt tot het bepalen van het “percentage mager vlees” en de “conformatie”. Zeker voor wat betreft de conformatie speelt een subjectieve beoordeling aan de slachtlijn nog steeds een grote rol. Door gebruik te maken van ultrasone metingen (AutoFOM III) stappen meer en meer slachthuizen over naar het berekenen van een index-getal. Naast deze AutoFOM-metingen is ook het slachtgewicht en het slachtrendement erg belangrijk.

De gedetailleerde meetwaarden van de AutoFOM III kunnen vandaag niet opgevraagd worden door de individuele varkenshouder. IVB biedt aan enkele organisaties (VPOV, Boerenbond, ILVO) wel de mogelijkheid om de gedetailleerde meetwaarden op te vragen in samenspraak met de varkenshouder. VPOV verwerkt deze data om de informatie van een individuele varkenshouder te benchmarken met zijn collega’s. Tot op vandaag is dit echter enkel toegankelijk voor VPOV-vennoten. Voorliggend project stelt deze door VPOV ontwikkelde benchmarktool open voor álle varkenshouders, daardoor kunnen álle varkenshouders een individueel benchmark-rapport krijgen. Deze rapporten worden periodiek (vier maal tijdens het project) opgemaakt en verstuurd. In de weken nadien worden op verschillende locaties informatiesessies georganiseerd om deze rapporten toe te lichten. Vervolgens worden de deelnemende varkenshouders aangemoedigd om de resultaten te bespreken in “data-clubs”. Het is immers pas in de confrontatie met de resultaten van andere varkenshouders dat de cirkel wordt rond gemaakt en dat kennis wordt getoetst aan de praktijk.

Met de steun van