VLAM

Op de beurs

Locatie op de beurs: 
1
Nummer: 
1414

Over het bedrijf

VLAM
Koning Albert II-laan 35 bus 50
Brussel
Diensten

VLAM promoot producten van eigen bodem. De koepelprojecten ‘Lekker van bij ons’ en ‘Groen van bij ons’ inspireren dagelijks de consumenten met recepten, tips en allerhande ideeën en volgen het ritme van de seizoenen.  Daarnaast zijn er productspecifieke campagnes in binnen- en buitenland. Tijdens Agriflanders staan gecertificeerd pootgoed en zaaizaden in de kijker en krijgt ook het project Recht van bij de boer extra aandacht. Verder lichten enkele specialisten de werking van Belplume, Belpork en het AB Register toe.

Het VLAM-promotiebudget wordt hoofdzakelijk samengesteld uit promotiefondsen die geïnd worden bij de verschillende geledingen uit de land- en tuinbouwsectoren en de visserijsector. Ook subsidieert de Vlaamse overheid de algemene werking en sectoroverstijgende en sectorondersteunende promotiewerking van het centrum. Daarnaast is er financiële steun van de Europese Unie voor bepaalde promotieprojecten.

Lekker van bij ons

Producten van eigen bodem spelen de hoofdrol in www.lekkervanbijons.be en bijhorende projecten.

Groen van bij ons

Webplatform dat groenliefhebbers inspireert.

Recht van bij de boer

Korte keten brengt klanten en verkooppunten van hoeveproducten bij mekaar.

Gecertificeerd pootgoed & zaaizaden

VLAM stimuleert het gebruik van gecertificeerde grondstoffen.

Belpork

Belgisch kwaliteitssysteem voor varkensvlees. 

Belplume

Belgisch kwaliteitssysteem voor pluimvee. 

AB Register

Belgische antibioticadatabank voor de veehouderij.

Met de steun van