Verhoeve Groep Antwerpen Milieu & Water

Op de beurs

Locatie op de beurs: 
5
Nummer: 
5113

Over het bedrijf

Verhoeve Groep Antwerpen Milieu & Water
Noorderlaan 133 bus 33
Antwerpen
Diensten

Verhoeve heeft meer dan 25 jaar ervaring in het uitvoeren van (in situ) bodemsaneringen en waterzuiveringsprojecten. In het kader van ‘Vlaanderen Circulair’ is Verhoeve Milieu & Water gestart met de piloot ‘ZuNuRec’ (Zuivering en Nurienten Recuperatie). Dit proefproject wordt in nauwe samenwerking met het Proefstation voor de Groenteteelt in Sint-Katelijne-Waver alsmede de Belgische Plantenkwekerij uitgevoerd. Het is een concept waarbij het water uit de spuistroom wordt ontdaan van gewasbeschermingsmiddelen middels ‘Advanced oxidation’ en via ionenwisseling de nutriënten worden teruggewonnen. Deze nutriënten worden in een proefopstelling opnieuw ingezet als meststof binnen een circulatiesysteem, maar ook het gezuiverde water wordt op diverse parameters onderzocht met het doel dit water opnieuw te gebruiken. Verhoeve Milieu & Water zal aanwezig zijn op de Vlaamse Land- en tuinbouwbeurs Agri Flanders te Gent, waarbij de technologie kan worden toegelicht.

ZuNuRec: samen naar een circulaire oplossing

Het overtollige spuiwater vormt op dit moment een groot probleem in de glastuinbouwsector. Door de aanwezigheid van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen zijn lozingen op oppervlaktewater of riolering niet toegelaten.

Het Mestdecreet (MAP5) verplicht telers ertoe deze spuistroom op een milieukundig verantwoorde wijze af te zetten. Voor de telers betekent dit dat de spuistroom op grasland kan afgezet worden of door een erkende verwerker kan opgehaald worden.

Aan de afzet op grasland zijn belangrijke beperkingen en aandachtspunten verbonden. De verwerking van spuistroom door een erkend verwerkingsfirma is zeer duur.

Indien de gewasbeschermingsmiddelen en zo mogelijk de nutriënten verwijderd worden uit het spuiwater, kan lozing plaatsvinden ofwel kan het water worden gerecupereerd. Indien de (teruggewonnen) nutriënten eveneens duurzaam kunnen worden ingezet ontstaat een circulaire stroom.

Op dit moment is Verhoeve Milieu & Water in het kader van ‘Vlaanderen Circulair’ gestart met de piloot ‘ZuNuRec’ (Zuivering en Nurienten Recuperatie). Dit proefproject wordt in nauwe samenwerking met het Proefstation voor de Groenteteelt in Sint-Katelijne-Waver alsmede de Belgische Plantenkwekerij uitgevoerd. (zie bijlage).

Verhoeve Milieu & Water zal aanwezig zijn op de Vlaamse Land- en tuinbouwbeurs Agri Flanders te Gent op 10-13 januari 2019, waarbij de technologie kan worden toegelicht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen op het nummer 03 54 00 310.

Met de steun van