NoHow

Op de beurs

Locatie op de beurs: 
1
Nummer: 
1561

Over het bedrijf

NoHow
Oeverstraat 7
Baasrode
Toelevering veeteelt

noHow is het zusterbedrijf van Inve België.

noHow staat voor dier- en veehoudercomfort, nieuwe technologieën, diergezondheid, arbeidsvreugde en -rendement binnen de varkenshouderij, noHow heeft als doel het verbeteren van de gezondheid van het dier én het optimaliseren van het rendement in de veehouderij. noHow wil vernieuwende technologieën tot bij de veehouder brengen en streeft daarbij naar het verhogen van het comfort voor mens en dier.

Eénieder die betrokken partij is in de varkenssector kan op ons beroep doen. We zoeken naar de beste oplossingen werken dit nauwgezet uit.

Zoom-Mobiel

De ZOOM-MOBIEL is een volautomatische mobiele voedermixer die streeft naar een maximale drogestofopname. Voeder en water blijven gescheiden tot men op de doseerknop drukt. Werken met de ZOOM-MOBIEL combineert de voordelen van een ready to use product met deze van droge prestarters.

Inve Feeder

De INVE FEEDER is dé feeder voor biggen vanaf minder dan 5 kg tot 30 kg. De feeder is eenvoudig regelbaar, geschikt voor meel, korrel, kruimel of strucs en kan zowel in midden van het hok als in de hokafscheiding geplaatst worden.

Maxipig

MAXIPIG is een toestel dat sperma behandelt door middel van licht met een welbepaalde golflengte. Deze behandeling heeft positieve effecten op de bevruchtingsresultaten, ook op de betere bedrijven. Bij het ontwerp van de MAXIPIG is grote aandacht besteed aan het gebruiksgemak en aan het duurzame karakter van het toestel.

Pigwatch

De pigWatch is een volautomatisch bronstcontrolesysteem. Vanaf spenen tot na dekken kan men de zeugen 7 dagen op 7, 24 uur op 24 monitoren en volgen. Aan de hand van verschillende algoritmes wordt het meest optimale inseminatiemoment aangeduid.

Selfifeeder

De Selfifeeder is het zelfbedieningsrestaurant en drinkgelegenheid voor de zeugen in de groepshuisvesting. De Selfifeeder kan zowel met droogvoeder als met brijvoeder.

Materneo

De Maternéo is een volautomatische dosator die in de kraamhokken wordt geplaatst. Volgens een welbepaalde in te stellen curve worden zowel voeder- als watergift automatisch geregeld en geregistreerd.  Er kunnen verschillende curves worden ingegeven. Alles is instelbaar via smartphone, tablet of PC.

Hercules

De Arm van Hercules in huis is voor ieder van ons een gemak van werken
Soms is het moeilijk de zwaardere kadavers uit de stallen te halen
Bespaart de rug
Productie door Ro-Main, gekend om de fabricage van duurzame betrouwbare technieken

Kenmerken:

 • Sterk als 10 man
 • Hulp in de stal
 • Heft de zwaarste zeugen
 • In moeilijke omstandigheden
 • Makkelijk te hanteren
 • Snel
 • Variabele snelheid
 • Eén persoon
 • Zelf meerijden
 • Duurzaam

Maxipig

Door middel van een rode lichtbehandeling met een welbepaalde frequentie, intensiteit en een weloverwogen belichtingsprotocol wordt de energie in de spermatozoïed geregenereerd.

Meer energie en een minder viskeus celplasma zorgt voor:

 • Een langere leefbaarheid
 • Betere beweeglijkheid: rechtlijnigere en actievere beweging
 • Een betere capacitatie van de spermacel: de spermatozoïed zal makkelijker de eicelwand, zona pellucida, penetreren


Beter bevruchtingresultaten: +2 tot +11.5%
In principe leidt dit onlosmakelijk tot meer totaal geboren biggen

Materneo

De Maternéo is een volautomatische dosator die niet alleen voeder maar ook het water uitdoseert in kleine porties.
Per portie wordt ongeveer 120 gram (110-130gram volgens soortelijk gewicht).

Kraamhoekvoedering en watervoorziening ten top

 • Optimaliseer de melkgifte van uw zeugen
 • Maximale voederopname
 • Vers voeder en water
 • Geen bakken leegmaken
 • Zelf in te stellen water-voederverhouding
 • 7/7d 24/24 op de hoogte van de opnames van waar dan ook

Smart Teller

Tel met uw ogen dicht

 • Correcte tellingen ook wanneer dieren weg en weer lopen
 • Controle mogelijk bij discussie
 • Telt zowel biggen, vleesvarkens als zeugen
 • Maakt onderscheid tussen mens en dier
 • Neemt saaie en moeilijke taak van tellen over
 • Geen stress voor mens en dier
   

Kan worden uitgebreid

 • Dieren in real time observeren
 • Gepast en individueel reageren


Binnenkort

 • Intelligente opvolging gedrag van de dieren 7/7 24/24

Flud’r

Kenmerken:

 • Een plafondventiel zonder elektronica
 • Geen elektriciteit nodig, geen motoren, geen moeilijke installatie
 • Wordt geregeld adhv de ingestelde ventilatie
 • Hoe harder de ventilator afzuigt, hoe groter de inlaat door een vernuftig systeem dat gestuurd wordt door de onderdruk die wordt uitgeoefend
 • Plafond luchtinlaat
 • Geen elektronica
 • Zelfregelende inlaat
 • Mooie verdeling tegen plafond op minimum
 • Lucht wordt meer en meer naar de dieren gericht naarmate de behoefte stijgt
 • Zelfregulerend
 • Prachtige oplossing om combiventilatie makkelijk om te bouwen naar een plafondverdeling

 

Pigwatch Smart Sow Breeding

24/24/7/7 kijken wij naar uw gespeende zeugen. De pigWatch duidt het meest optimale inseminatietijdstip aan. 9 jaar na het lanceren van het idee, midden 2017 eindelijk operationeel. Een innovatieve techniek en een begeleiding die arbeid, kosten, tijdsdruk en dekresultaten optimaliseren. De pigWatch is een volautomatisch bronstcontrolesysteem.
Vanaf spenen tot na dekken de zeugen 7 dagen op 7 monitoren en te volgen. Aan de hand van en door combineren verschillende algoritmes slagen we er in het meest optimale inseminatiemoment aan te duiden.

De pluspunten:

 • Gemoedsrust, rust in de stal: de pigWatch levensstijl word je makkelijk gewend
 • Stabiele trefzekere detectie ongeacht stemming/ tijdstip of andere werkdruk(ken)
 • Minimaal gebruik van de beer
 • Minder aantal spermadoses. Het aantal doses wordt beperkt tot 1.2 à 1.5 per cyclus
 • Vanop afstand je zeugen opvolgen
 • Herlopers nadien evalueren adhv de curves: oplossingen vinden


Montage

 • Eigen montage en afwerking
 • Makkelijk onderhoud


Waar artificiële intelligentie de zeug en de varkenshouder tegemoet komt

 • In real time alle zeugen in één oogopslag in beeld
 • Consultatie op computer, laptop of smartphone

Selfifeeder

Wanneer we spreken over groepshuisvesting denken we meteen aan ligboxen met uitloop, kleine groepen met het moderne dropvoedersysteem of aan de klassieke voederstations waar we 40 tot 70 dieren per station willen voederen.

Innovatieve benadering: Selfifeeder, het zelfbedieningsrestaurant

 • Een absoluut maximum van 20 zeugen per station: gemiddelde voederopnametijd: 15’ per zeug
 • De deurtjes staan altijd open en sluiten enkel wanneer de dieren nog recht hebben op voeder
 • Gelten dienen nauwelijks aangeleerd te worden
 • Makkelijke toegang/ snel vrije plaatsen: tegen de middag hebben alle zeugen vlot gegeten
 • Hoge vorm van dierenwelzijn: stabiele groepen bevorderen nog meer de rust in de stal
  • Geen rangordegevechten
  • Geen klinkbijten
  • Makkelijk uit te voeren handelingen
  • drachtigheidstesten
  • vaccinaties
  • Ontwormen kan volautomatisch (optie)
  • Markeren van bepaalde dieren indien gewenst: bvb om uit te halen of specifieke bloedstalen te nemen

Met de steun van