Limagrain Belgium

Op de beurs

Locatie op de beurs: 
4
Nummer: 
4210

Over het bedrijf

Limagrain Belgium
Kaaistraat 5
Avelgem-Kerkhove
Toelevering teelten

Limagrain is een internationale coöperatieve landbouwgroep, opgericht en bestuurd door Franse landbouwers.  De groep is gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en verkoop van akkerbouw- en groentezaden,  graanproducten voor de land- en tuinbouwers, hobbytuiniers, de agro-voedingsindustrie en de eindconsument. 

Limagrain realiseert een omzet van meer dan 2,6 miljard euro en is actief in 56 landen met 10.200 werknemers waarvan meer dan 2.000 in onderzoek. De coöperatieve telt ca. 2000 leden-landbouwers.

LG

LG is de merknaam van de voedergewassen en groenbedekkers.
Het is het toonaangevende merk voor maïszaden in de Benelux.
In het uitgebreide gamma vindt u kuilmaïsrassen die een hoge opbrengst combineren met de beste voederwaarde.
De hoge (celwand)verteerbaarheid en het hoge VEM-gehalte van de LG-rassen resulteren in hogere melk- en vleesproducties van uw vee.
Echte uitblinkers op gebied van VEM en verteerbaarheid krijgen het LGAN-label: LGAN staat voor LG Animal Nutrition!  
In de korrelmaïs heeft LG vandaag de meest productieve rassen op de markt. Hoge opbrengsten, goede indroging en lage mycotoxinegehaltes typeren de LG-korrelmaïsrassen.
Een absolute innovatie is de Starcover-maïszaadcoating. Hierbij is men er in geslaagd om een combinatie van een biopolymeer en een bacteriecultuur op een innovatieve manier rond de maïskorrel te coaten.
Deze zaadcoating zorgt voor een betere wortelgroei van de mais met als gevolg een veel betere fosforopname. Zowel in proeven als in de praktijk werden meeropbrengsten tot 6,2% bekomen.

LG is ook gekend voor zijn grassenmengsels. Het BELPRE-gamma is het meest gezaaide gamma van weidegrassen in België. Kenmerkend is de combinatie van hoge grasopbrengst met een zeer goede voederwaarde en roestresistentie.

Groenbedekkers zijn een belangrijk gewas geworden in het LG-gamma. Ze worden specifiek gekozen voor aaltjesbestrijding, humusaanbreng, erosiebestrijding maar vooral ook om te voldoen aan de eisen van het Ecologisch Aandachtsgebied (EAG).
De EAG-groenbedekkermengsels worden verkocht onder de naam Greencover. Het Greencover-gamma biedt voor alle omstandigheden de garantie op een ideale start voor uw volgende teelt.

Clovis Matton

Clovis Matton is het akkerbouwmerk bij uitstek op de Belgische markt. Onder deze merknaam worden de beste en meest innovatieve wintertarwe en wintergerstrassen verkocht.

De suikerbieten van BETASEED horen ook bij deze akkerbouwpoot. Betaseed is een Amerikaanse suikerbietveredelaar die met groot succes zijn genetica naar Europa brengt. In België heeft Betaseed het op 1 na grootste marktaandeel en dat dankzij suikerbietrassen met uitstekende ziekteresistentie en uitzonderlijke suikeropbrengst.

Advanta

ADVANTA is het merk bij uitstek voor gazon en veldbloemen. We bieden de nieuwste rassengenetica en zaadtechnologie aan, afgestemd op de eisen van modern groenbeheer.  Onze hoogwaardige gras- en veldbloemenmengsels worden gebruikt in gazons, openbaar groen, sportvelden, golfbanen en infrastructurele projecten.

Maïs

2018 zal niet het laatste droge jaar in de geschiedenis geweest zijn. In Zuid- en Oost-Europa is droogteschade jaarlijkse kost. En op termijn kan dit ook in België enigszins het geval zijn. Dit is vooral belangrijk voor de maisteelt gezien de grootte van het areaal.

Hydraneo: droogtetolerante maïs

Om droogte op een degelijke manier het hoofd te bieden, startte Limagrain een aantal jaren geleden het Hydraneo-project op. Hierdoor brengt Limagrain maïsvariëteiten zeer goed presteren onder zeer droge omstandigheden.

Het label Hydraneo is een label dat enkel van toepassing is voor die rassen die onder de droogste omstandigheden veel meer opbrengst geven dan het gemiddelde van de proef. Door genetische profilering en proeven op 40-50 locaties in stress-regio’s haalt Limagrain er zo de meest tolerante rassen uit met een top jeugdgroei, zonder builenbrand, steeds met een goede kolfvulling, ongeacht de stress. Het ras LG 30.215 is hiervan een prototype. Nieuwe Hydraneo-rassen die in 2019 gelanceerd worden zijn de LG 31.219 (FAO 210) en  LG 31.256 (FAO 230).

Starcover-maïszaadcoating in de strijd tegen extreme weersomstandigheden

De droogte van afgelopen zomer legde nogmaals de vinger op de wonde. Het klimaat verandert en we krijgen steeds drogere zomers. Als antwoord hierop lanceert Limagrain de innovatieve Starcover-zaaizaadcoating. De coating bestaat uit een biopolymeer en een bacteriecultuur. De biopolymeer stimuleert de groei van de wortel tot de vorming van een dichte wortelstructuur met veel haarwortels. De bacteriën geven extra voedingsstoffen af, vooral fytase, een enzym dat moeilijk oplosbare fosfaten in de bodem toch opneembaar maakt voor de plant.

Door de wortelgroei van de maïsplanten te stimuleren, zullen ze ook beter het water opnemen en boven de grond beter groeien. De extreme droogte van 2018 heeft het duidelijk aangetoond. De maïsplanten met Starcover bleven doorgroeien terwijl de planten zonder Starcover, op hetzelfde perceel, in een groeistilstand zaten.

Nieuw voor 2019: LG 31.205: zeer vroeg ras met de opbrengst van een laat ras

Door de beperkte ruwvoedervoorraad zullen veel rundveehouders in 2019 eerst een snede gras oogsten voor ze maïs kunnen zaaien. Maar ook in 2020 kan dit zo zijn. Met het nieuwe ras LG 31.205 speelt Limagrain in op de noodzaak van vroegrijpe rassen die bovendien ook productief zijn. LG 31.205 is een zeer vroeg ras (FAO 200) met de opbrengst en de look van een laat ras. Dankzij zijn hoge zetmeelgehalte en de uitstekende verteerbaarheid krijgt de LG 31.205 bovendien het LGAN-label. Als toemaatje heeft het ras nog een hoge korrelopbrengst waardoor het perfect als dubbeldoelras kan ingezet worden.

Topras korrel 2019: LG 30.258, als korrelmais en als zetmeelrijke kuilmais

LG 30.258 is het dubbeldoelras voor de Belgische markt. Dit halfvroege ras (FAO 230) past bij zaai als eerste vrucht op alle gronden in België. Door zijn grote kolf en zeer hoge korrelopbrengst is dit ras ideaal als hoogproductieve korrelmaïs. En door de combinatie van een hoge korrelopbrengst met een massale restplant is LG 30.258 de beste keuze voor wie een zetmeelrijke kuilmaïs zoekt.

Ijzersterk punt van LG 30.258 is zijn enorme korrelopbrengst. In 2017 behaalde LG 30.258 de hoogste opbrengst in de rassenproeven van VARMABEL (CIPF). Vooral de resultaten over 3 jaar tonen een zeer goede stabiliteit aan voor LG 30.258. Voor varkenshouders is dit ras zonder meer dé CCM-oplossing. Door zijn goede indroging is dit ras bovendien ook zeer geschikt voor levering aan de drogerij.

Suikerbieten

Op weg naar 70% nematodentolerante rassen in België

Waar de voorbije jaren de Belgische suikerbietplanters voorzichtige stappen maakten richting nematodentolerante rassen gaat het nu in grote passen vooruit. We gaan vrij snel richting 70% nematodentolerante rassen op de Belgische suikerbietvelden.  Dit is logisch aangezien deze rassen zowel op besmette als op niet besmette percelen een beduidend hogere opbrengst geven dan klassieke rhizomanierassen.

Om aan die stijgende nood tegemoet te komen brengt BETASEED een ruim gamma nematodentolerante suikerbieten, waarvan BTS 990 veruit het belangrijkste ras in ons land is. Maar er komen ook  2 nieuwkomers: BTS 3305N en BTS 3480N.

BTS 3305N (nieuw) haalt op alle percelen een heel hoge wortelopbrengst en een goed suikergehalte, wat leidt tot een zeer hoog en stabiel financieel inkomen. In combinatie met de zeer goede bladziekteresistentie die kenmerkend is voor het volledige BETASEED-gamma en het absoluut ontbreken van schieters zorgt er voor dat heel wat telers de rhizomanierassen achter zich laten.

BTS 3480N (nieuw) zeer suikerrijk. Een tweede nieuwkomer is BTS 3480N. Wie suikerklontjes op zijn veld wil zien groeien doet er goed aan dit ras te zaaien. Kenmerkend is immers het uitzonderlijk suikergehalte van dit ras. Onder andere voor vroege leveringen is dit ras uiterst geschikt aangezien het heel vroeg in het seizoen reeds de hoge suikergehaltes laat optekenen. Dit ras heeft ook een goede cercospora-tolerantie en een witziekteresistentie die door het bieteninstituut als uitzonderlijk wordt gequoteerd.

Cercosporatolerantie wordt wellicht het belangrijkste criterium

Niet toevallig brengen deze twee nieuwkomers ook een zeer goede bladgezondheid. Deze eigenschappen zijn kenmerkend voor het BETASEED-gamma. In het bijzonder cercospora-tolerantie is een hot topic bij De Betaseed-veredelaars. Hun vooruitziende blik van jaren terug zorgt er nu voor dat BETASEED met de best resistente rassen op de markt komt.

Wintergranen

Wintertarwe: Anapolis meest gezaaide ras; Chevignon grootste nieuwkomer

Voor het derde jaar op rij wordt ANAPOLIS het grootste wintertarweras. Het grote voordeel van ANAPOLIS is dat dit ras geen nadeel heeft. Daardoor is het een stabiel ras in alle omstandigheden.

CHEVIGNON is nieuw en is zonder meer het ras voor de toekomst. Europese top, grootste ras in Frankrijk en misschien weldra in België. Deze BPS met ongekende opbrengsten zet de bakens een heel einde vooruit in de tarwewereld.

Wintergerst: verbod neonicotinoiden leidt markt naar bladluistolerante wintergerstrassen.

Nieuw topras: LG ZEBRA : Naast de alom gekende RAFAELA brengt Limagrain een nieuw ras met resistentie tegen het vergelingsvirus, nl LG ZEBRA. Niet enkel de vergelingsvirusresistentie zorgt er voor dat dit type rassen nog de enige valabele optie is voor wintergersttelers. Maar dit ras zet ook grote stappen voorwaarts qua opbrengst en vooral hectolitergewicht. Ook de stevigheid is prima.

Voor meer informatie:
Limagrain Belgium NV
Marc Ballekens
Directeur Strategie & Marketing
Marc.ballekens@limagrain.be
0475/75 18 13

Met de steun van