KI Cobbaert

Op de beurs

Locatie op de beurs: 
1
Nummer: 
1552

Over het bedrijf

KI Cobbaert
Torhoutsesteenweg 10
Leffinge
KI & stamboeken

KI-Cobbaert is een vooruitstrevende, betrouwbare en sterke speler op de markt van varkenssperma in West- en Oost-Vlaanderen.

Als onafhankelijk, modern en sanitair hoogwaardig KI station is het onze missie de varkenshouder-klant te helpen bij het behalen van de beste economische resultaten. Dit door een topaanbod van hoogwaardige genetica te combineren met strenge protocollen in de stal, het labo en het transport. De klant staat bij ons steeds centraal. Dit wordt iedere dag opnieuw bewezen door een goede service en een berenkeuze aangepast aan de wensen van de klant-zeugenhouder.

KI Cobbaert kan u dankzij zijn grootste BelPi berenstapel van Vlaanderen de meest uniforme bedrijfsspecifieke berenselecties van de markt aanbieden. Daarnaast wordt er een ijzerstreng aankoopbeleid gehanteerd. Nieuwe beren moeten zowel in fokwaarden als in exterieur uitblinken.

BelPi

Het BelPi-fokkerijprogramma garandeert u de meest economisch rendabele Belgische Piétrain eindbeer. Dit met een hoge betrouwbaarheid vandaag, dankzij eenduidige protocollen, en een snelle genetische vooruitgang voor de BelPi beren van morgen.

De focus van het fokkerijprogramma ligt op een vooruitgang in groei, voederconversie en vitaliteit van de Belgische Pietrain met behoud van de goede bespiering en kwaliteit.

Groei met BelPi

Uit onze BelPi berenstapel kunnen wij een selectie aanbieden die uitblinkt in genetische groei. Hiermee bieden we economisch sterker antwoord op de buitenlandse groeigenetica.

Frans Landras Axiom

Deze zeugenlijnberen komen uit het Axiom fokprogramma en zijn Homozygoot Stressnegatief. Om u van de beste genetica te verzekeren worden deze beren regelmatig vernieuwd.

Large White Axiom

Deze zeugenlijnberen komen uit het Axiom fokprogramma en zijn Homozygoot Stressnegatief. Om u van de beste genetica te verzekeren worden deze beren regelmatig vernieuwd.

De Bereslim App

KI Cobbaert lanceert de gratis Bereslim App op Agriflanders, een handige en gebruiksvriendelijke app die de zeugenhouders in staat stelt op een eenvoudige manier hun ingezette eindberen bij te houden en technische resultaten op te slaan.

Economische impact van de eindbeer

Op vandaag is het vaak omslachtig om een administratie omtrent de ingezette eindberen bij te houden. Er is sowieso al veel administratief werk en een extra boekhouding wordt ontzien. Er wordt bijna nooit een koppeling gemaakt tussen de technische resultaten en de ingezette eindbeer.

Daarnaast zijn veel zeugenhouders zich nog niet bewust van de economische impact van een goede eindbeerkeuze. Onderzoek van het ILVO en de KU Leuven stelt dat een goede eindbeerkeuze de varkenshouders tot € 10 extra per vleesvarken kan opleveren door onder andere verschillen in groei, voederconversie en slachtkwaliteit.

Snellere terugkoppeling met het KI Centrum

Het leeuwendeel van de zeugenhouders werkt samen met een KI centrum voor hun eindbeer-genetica. Op vandaag keren zeer weinig praktijkresultaten terug naar het KI centrum dat de beren kiest, aankoopt en inzet. Door die beperkte terugstroom van informatie is het zeer moeilijk om tijdig bij te sturen indien nodig, bijvoorbeeld bij erfelijke gebreken of mindere productieresultaten bij de combinatie van een bepaalde beer en een bepaald type zeug.

Er gebeurt reeds aftesting van beren door verschillende fokkerijorganisaties en instanties maar enkele van de resultaten hiervan bereiken de landbouwer en het KI Centrum meestal moeilijk of laat. Vooraleer heel wat gegevens verwerkt zijn, kan de beer al niet meer actief zijn.

Hoe presteer ik ten opzichte van het gemiddelde?

Ten slotte is het voor zeugen- en varkenshouders niet eenvoudig om de eigen productieresultaten te situeren ten opzichte van andere collega’s uit de sector met vergelijkbare genetica.

Het uitvoeren van proeven op praktijkbedrijven

Proefopstellingen op praktijkbedrijven kunnen zowel voor de landbouwer als zijn toeleveranciers zeer belangrijk zijn. Bereslim kan hiervoor een oplossing op maat bieden.

De Bereslim app biedt een antwoord op alle bovenstaande uitdagingen. Hoe precies? Dat kom je te weten op de KI Cobbaert stand op Agriflanders, Hal 1 stand 1552

Met de steun van