Hypor Belgium

Op de beurs

Locatie op de beurs: 
1
Nummer: 
1563

Over het bedrijf

Hypor Belgium
Theo De Beckerstraat 24 bus 5
Aarschot
KI & stamboeken

Hypor is wereldwijd een van de toonaangevende leveranciers op het gebied van varkensgenetica. Het bedrijf streeft ernaar superieure genetica te bieden die de winstgevendheid in de waardeketen voor varkens ondersteunen. Het hoofdkantoor van Hypor is gevestigd te Boxmeer. Daarnaast beschikt het bedrijf over strategisch gepositioneerde en onderling verbonden fokcentra in Noord-Amerika, Europa en Azië. Meer informatie vindt u op www.hypor.com

Hypor is onderdeel van Hendrix Genetics, een toonaangevend fokbedrijf voor verschillende soorten dat zich primair bezighoudt met het fokken van leghennen, kalkoenen en varkens, aquacultuur en traditionele gevogeltefokkerij. Het hoofdkantoor van Hendrix Genetics bevindt zich in Boxmeer. Het bedrijf biedt expertise en middelen voor producenten in meer dan 100 landen. Het heeft activiteiten en joint ventures in meer dan 35 landen en ruim 3.000 werknemers wereldwijd. Meer informatie vindt u op www.hendrix-genetics.com

Hypor Libra*

De meest ‘ferticiënte’ zeug ter wereld

Hypor Maxter

Het meeste vlees tegen de laagste kosten

Hypor Magnus

Het beste vlees tegen de laagste kosten

Hypor Kanto

De hoogste vleeskwaliteit

Hypor helpt varkenshouder gezondere varkens te fokken en een betere winst te realiseren

Hieronder volgt een getuigenis van de Nederlandse varkenshouder Sjef van Gisbergen. Hoewel hij een groot deel van zijn succes toeschrijft aan efficiëntie en organisatie, erkent hij dat de hoogwaardige genetica van Hypor dit mogelijk maakt.

Als je leiding geeft aan een bedrijf met 4000 zeugen, met zeven werknemers, moet je elke voorsprong die je kunt krijgen pakken. Hypor maakt dat mogelijk, en zelfs nog meer. Door te kiezen voor de Hypor Libra* hebben we in elk productiestadium een optimaal resultaat kunnen behalen.

Doordat de Hypor Libra* gezonde, hoogwaardige biggen met een goed geboortegewicht produceert, kunnen wij de biggen makkelijker en met minder personeel beheren en hoeven we ze niet steeds te verplaatsen.

Tijdens de fase na het spenen verbetert onze genetische keuze de uniformiteit en zorgt deze dat onze biggen een maximale waarde hebben. Omdat Hypor-genen weinig kleine biggen produceren, kunnen we in onze biggenopfok zonder antibiotica, wat tegenwoordig onder druk van consumenten steeds belangrijker wordt.

Uiteindelijk is ons succes afhankelijk van het feit of onze varkens op het moment suprême presteren. Dankzij een goede planning, een goede efficiëntie en de beste genetica hebben wij het gevoel dat we op de juiste weg zijn om ons succes voort te zetten en hier in de toekomst met hulp van Hypor op door te gaan.

Sow Mortality: Varkensindustrie richt pijlen op zeugensterfte

De varkensindustrie is altijd op zoek naar manieren om meer voor minder te krijgen voor belangrijke maatstaven als het aantal tomen, het totaal geboren aantal biggen en het aantal gespeende biggen. Soms richten sommige bedrijven zich door dit 'meer is minder'-principe op het verlagen van een andere belangrijke prestatie-indicator: zeugensterfte.

“In Noord-Amerika is de zeugensterfte de afgelopen jaren een veel groter probleem geworden”, vertelt Ernie Meyer, Operations Manager – USA bij Hypor.

Verloren zeugen = gemiste kansen

Hoewel de zeugensterfte in Noord-Amerika vele jaren 5 – 8 procent bedroeg, is dat cijfer door vruchtbaardere dieren bijna verdubbeld. Uit sommige statistieken blijkt een zeugensterfte van gemiddeld 10 -12 procent, met uitschieters van 14 -17 procent voor sommige individuele varkensfokkerijen. Zelfs 10 procent betekent een grote gemiste kans voor een fokkerij met 5000 zeugen.

Dit is natuurlijk niet alleen een Noord-Amerikaans probleem. In Europa is de zeugensterfte gestegen van slechts 3 procent drie decennia geleden tot op dit moment 8 – 9 procent in Spanje, 10 procent in andere Europese landen en enkele meldingen van 15 procent in Denemarken.

Het is geen verrassing dat het sterftecijfer direct van invloed is op de winst. Door de zeugensterfte neemt het aantal niet-productieve dagen op het bedrijf toe, daalt het fokpercentage en stijgen de productiekosten per gespeende big.

“Hoeveel een dode zeug kost, is afhankelijk van de timing”, vertelt José Ángel Pedrido Rey, Customer Services Manager – Spain and Portugal bij Hypor. “Als een zeug overlijdt tijdens de dracht, heeft u haar elke dag gevoerd en onderdak gegeven en kunt u deze kosten niet terugverdienen, omdat u haar biggen niet kunt verkopen. Hoe later tijdens de dracht de zeug overlijdt, des te meer geld u verliest. Afhankelijk van het land kan het zijn dat varkenshouders ook een verwijderingsbijdrage voor de zeug moeten betalen en deze kosten moeten bij de kosten van vervangende gelten worden opgeteld als de werkelijke economische gevolgen van de zeugensterfte worden vastgesteld.”

Daarnaast kunnen er 'reputatiekosten' verbonden zijn aan een hoge zeugensterfte, in de zin van gevolgen voor de perceptie van de consument die uiteindelijk kunnen leiden tot een lagere varkensvleesconsumptie. Gelukkig heeft Hypor het antwoord op de vraag hoe de zeugensterfte laag kan worden gehouden.

Een evenwichtige aanpak is goed voor uw balans

“De Libra* heeft een zeugensterfte van 5 -7 procent, omdat we niet op slechts één eigenschap selecteren”, zegt Meyer. “Sommige bedrijven leggen veel nadruk op een bepaalde eigenschap, zoals levend geboren, en als u alleen daarop selecteert, krijgt u deze eigenschap uiteindelijk. Gedurende het proces moet u echter ook iets opgeven. Door onze evenwichtige aanpak van eigenschappenselectie kunnen wij zeugen met een uitstekende levensduur bieden in combinatie met grotere tomen, een betere voerconversie en veel andere elementen.” Deze gerichtheid op evenwicht geldt voor Hypor aan beide kanten van de oceaan.

“De Hypor Libra* is een evenwichtige zeug”, zegt Pedrido Rey. “Langleefbaarheid is voor Hypor een van de belangrijkste aandachtspunten voor fokselectie. Wij produceren zeugen met een lange levensduur op het bedrijf en met de capaciteit om gedurende meer voortplantingscycli sterke productiecijfers te behouden.”

Dit evenwicht is essentieel voor varkenshouders, omdat 'het aantal gespeende biggen per levensduur per vrouwelijk dier' een essentiële post is binnen uw lijst met prestatiemaatstaven. En niet voor niets. Als een zeug tijdens haar levensduur door sterfte minder biggen speent, maakt u minder winst. Vergelijk bijvoorbeeld eens twee zeugen. De ene speent 45 biggen per levensduur en de andere 60. Omdat er per levensduur meer biggen worden gespeend, blijft de zeug langer in de kudde, waardoor het rendement nadat ze als gelt is aangekocht stijgt. Gelukkig krijgen klanten van Hypor niet te maken met grote verliezen door zeugensterfte.

“Onze klanten hebben geen probleem met zeugensterfte en dat is ook een groot voordeel tijdens een gesprek met potentiële klanten”, zegt Meyer. “We kijken naar hun huidige genetica, het sterftecijfer waarmee ze te maken hebben en vergelijken dat met Hypor. Het resultaat kan vaak helpen bij de beslissing om hun bestaande programma te wijzigen.”

Hetzelfde geldt in Europa, waar Hypor, rekening houdend met uiteenlopende sterftecijfers in de verschillende landen, een sterftecijfer heeft van ongeveer 3 procent onder het Europese gemiddelde.

Winstgevendheid door de gehele keten

Door te kiezen voor de Hypor Libra* vermijden varkenshouders de vele valkuilen die met zeugensterfte samenhangen. Zelfs een dood dier kan worden verkocht en enige winst opleveren, maar dode zeugen leveren u gewoon geen geld op. Tel dat op bij de extra arbeidskosten en de kosten van een vervangend vrouwelijk dier – ongeveer €225 - €260 – en het is duidelijk hoe zeugensterfte dodelijk kan zijn voor uw winst.

Door te goochelen met cijfers kunnen varkenshouders proberen de financiële gevolgen van zeugensterfte in evenwicht te brengen met andere eigenschappen, zoals het fokpercentage en het aantal biggen dat blijft leven. Als u worstelt met het dilemma op welke eigenschap u zich moet richten en u zich realiseert dat het slecht voor de zaken is om één eigenschap te verkiezen boven alle andere eigenschappen, is het duidelijk wat u te doen staat: Kies de Hypor Libra*.

Met de steun van