Food2Know - UGent

Op de beurs

Locatie op de beurs: 
4
Nummer: 
4131

Over het bedrijf

Food2Know - UGent
Coupure Links 653
Gent
Onderwijs

Food2Know vormt een centraal aanspreekpunt voor industrie, overheid en andere stakeholders rond dierenvoeding, voeding en gezondheid en staat garant voor hoog kwalitatief onderzoek en advies. We groeperen de wetenschappelijke expertise van meer dan 23 onderzoeksgroepen en bestrijken hierbij het volledige traject van riek tot vork: van laboratoria die werken rond de relatie tussen de samenstelling van dierenvoeders en de vlees- of viskwaliteit, over conservering- en verpakkingstechnieken, de structurele opbouw van levensmiddelen, de relatie voeding (inclusief nutraceuticals) en gezondheid bij mens en dier, tot de studie van het consumentengedrag en –perceptie.  Aangesloten onderzoeksgroepen bestrijken diervoeding-, voeding- & gezondheidsgerelateerde expertise aan 5 faculteiten van Universiteit Gent alsook groepen van Hogeschool Gent, Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Antwerpen en Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO).

Onderzoek
  • Afstemmen van onderzoek op praktijk
  • Onafhankelijk, efficiënt en rechtstreeks beantwoorden van vragen
  • Diffusie van kennis
  • Training, consulting en opleiding
  • Innoveren, zowel fundamenteel als meer toegepast
Valorisatie
  • Samenbrengen van topexperten rond de ganse voedselketen
  • Interactie verhogen met industriële en maatschappelijke stakeholders
  • Valorisatie en generatie van Intellectuele Eigendom
  • In partnership projectopportuniteiten en –financiering zoeken

Met de steun van