FAVV - Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Op de beurs

Locatie op de beurs: 
4
Nummer: 
4321

Over het bedrijf

FAVV - Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
AC-Kruidtuin-Food Safety Center, Kruidtuinlaan 55
Brussel
Diensten

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV of voedselagentschap) is een openbare dienst die instaat voor de bewaking van de voedselketen, van producent tot verbruiker. Via inspecties, bemonsteringen en analyses houdt het toezicht op de hele voedselketen: grondstoffen, landbouwbedrijven, voedingsindustrie, winkels en restaurants… Het houdt toezicht op de zelfcontrolesystemen die de operatoren moeten hebben om de veiligheid van hun  producten te waarborgen. Het is ook bevoegd voor de controle inzake dierengezondheid en plantengezondheid.

Het FAVV controleert ook de in- en uitvoer van dieren, planten en voedingsmiddelen van en naar landen buiten de Europese Unie. Daarnaast voert het in alle transparantie een preventie-,  sensibiliserings-  en informatiebeleid, in overleg met alle betrokken partijen. Ook de preventie en het beheer van crisissen in de voedselketen vormt een belangrijk deel van zijn opdracht.

Met de steun van