Boerenbond

Op de beurs

Locatie op de beurs: 
1
Nummer: 
1411

Over het bedrijf

Boerenbond
Diestsevest 40
Leuven
Diensten

In overleg met de maatschappij wil Boerenbond bouwen aan een levenskrachtige, duurzame land- en tuinbouw. Deze duurzaamheid vertaalt zich op vier terreinen:

 • Economisch duurzaam
 • Ecologisch duurzaam
 • Sociaal duurzaam
 • Maatschappelijk duurzaam

Bij de realisatie hiervan situeert de werking van Boerenbond zich op zes domeinen:

 • verenigen van leden
 • belangenbehartiging
 • vorming en voorlichting
 • dienstverlening
 • vertegenwoordiging
 • stimuleren van initiatieven i.v.m. productieverbetering, toelevering, afzet en diensten

Op onze stand (Hal 1, nr. 1411) vind je de Boerenbondfamilie. Tijdens de editie 2019 zijn naast Boerenbond en Landelijke Gilden ook AgroCampus, Tiber-bedrijfsboekhouding, Groene Kring, KVLV-Agra, Steunpunt Hoeveproducten en Liv, Landelijk Infopunt voor Vrouwen van de partij.

Boerenbond

Landbouworganisatie die opkomt voor de belangen van haar leden land- en tuinbouwers.

Landelijke Gilden

Landelijke Gilden is een vereniging voor iedereen die houdt van het platteland en graag onder de mensen vertoeft. We hebben afdelingen in heel wat dorpen. Lokaal organiseren onze vrijwilligers ontspannende en interessante activiteiten voor onze leden, dorpsbewoners en hun gezin. Onze bekendste activiteiten zijn onze recreatieve fietstochten, de Nationale Streekzoektocht, Open tuinen en de Dag van de Landbouw. Samen zetten we ons in voor de eigenheid en leefbaarheid van het platteland en de land- en tuinbouw.

Tiber bedrijfsboekhouding

Een degelijke bedrijfsboekhouding is een vrijwel onmisbaar instrument voor elke land- en tuinbouwer. Met Tiber, de kwaliteitsboekhouding van Boerenbond, krijg je een diepgaand inzicht in het economische reilen en zeilen van je bedrijf. Kosten, opbrengsten en rendementen worden in je bedrijfsuitslag bloot gelegd. Samen met de professionele adviezen van onze consulenten kun je met Tiber aan de slag om je rendement verder te verbeteren. Kom je informeren op onze stand. Starters in de landbouw bieden we een jaar gratis boekhouding aan.
In 2018 werd gewerkt aan een vernieuwende en gebruiksvriendelijke opvolger van het bedrijfseconomisch boekhoudpakket TIBER-soft.  De nieuwe TIBER is een online applicatie met de nodige flexibele toepassingen. In de loop van 2019 zullen de eerste nieuwe TIBER-deelnemers kunnen gebruik maken van deze toepassing. Tijdens Agriflanders zal u via live demo’s kennis kunnen maken met de mogelijkheden van de nieuwe Tiber. Kom zeker kijken op de Boerenbond stand om te ervaren wat “live” gaan met uw bedrijfsboekhouding voor het dagelijks management van uw bedrijf kan betekenen.
Info: tiber@boerenbond.be of 016/28.61.40

AgroCampus

AgroCampus vzw is de referentie voor naschoolse vorming en opleiding in land- en tuinbouw. AgroCampus is het vormingscentrum van Boerenbond, KVLV-Agra en Groene Kring.  Daarnaast biedt ze heel wat kwaliteitsvolle opleidingen aan op vlak van o.a. rijopleidingen, starterscursussen, fytolicenties en management.

www.agrocampus.be

info@agrocampus.be

Groene Kring

Groene Kring is een beweging voor jongeren met een hart voor de land- en tuinbouwsector. Leden kunnen er terecht voor ontmoeting, opleiding en belangen-verdediging. De plaatselijke gewesten brengen hen samen en organiseren tal van activiteiten en evenementen. Maar ook op provinciaal en nationaal niveau ontmoeten we elkaar en organiseren we activiteiten. Groene Kring hecht belang aan de opleiding die jonge land- en tuinbouwers nodig hebben om een bedrijf uit te bouwen en biedt hen de kans om kennis te verwerven. Zowel actuele thema’s als specifieke onderwerpen rond bedrijfsopvolging en management komen aan bod. Jonge land- en tuinbouwers die een opleiding voor het rijbewijs G nodig hebben of een starterscursus willen volgen, kunnen ook bij Groene Kring en haar partners terecht. Daarnaast verdedigt Groene Kring de belangen van jonge land- en tuinbouwers. Dat gebeurt enerzijds via vertegenwoordiging in de structuren van Boerenbond en anderzijds via acties en eigen initiatieven zoals bijvoorbeeld een stage voor beleidsmakers. Door haar aanwezigheid op de congressen van CEJA, de overkoepelende organisatie voor jonge land- en tuinbouwers, brengt Groene Kring de standpunten van Vlaamse jongeren op Europees niveau. Groene Kring werkt ook aan een positieve en correcte beeldvorming van de land- en tuinbouwsector door ludieke acties.

KVLV-Agra

Jij bent een vrouw en je hebt thuis een land- of tuinbouwbedrijf? Dan kunnen wij voor elkaar iets betekenen!
KVLV-Agra brengt vrouwen uit de land- en tuinbouwsector samen. Netwerken en elkaar ondersteunen, samen bijleren,  en opkomen voor de belangen van de vrouw  en gelijke kansen in de land- en tuinbouwsector staan bij de Agrawerking centraal.

 

KVLV-Agra wil dat vrouwen zich ook op beroepsvlak volwaardig kunnen ontplooien met kansen om:

 • kennis op te doen en zo tot bewuste keuzes te komen;
 • als evenwaardige partner met een volwaardig statuut in het bedrijf actief te zijn
Steunpunt Korte Keten

Het Steunpunt Korte Keten mag dit haar 15 kaarsjes uitblazen. De voorbije jaren is deze pionier in de korte keten uitgegroeid tot een heuse specialist. Voor al je vragen rond wet- en regelgeving inzake korte keten, kan je bij onze adviseurs terecht. Zij geven advies op maat van jouw bedrijf.

Je kan bij het Steunpunt Korte Keten terecht voor:

 • Informatie
 • Advisering op maat
 • Vormingen
 • Ondersteuning van samenwerkingen
 • Belangen-verdediging
Landelijk Infopunt voor Vrouwen

Liv, het Landelijk infopunt voor vrouwen, geeft vrouwen in land- en tuinbouw eerstelijnsadvies over juridische, financiële en sociale thema’s. Wij hebben daarbij aandacht voor de unieke situatie van land- en tuinbouwsters. Wij kijken door een vrouwelijke bril naar juridische, financiële en sociale thema’s. We bundelen die kennis voor jou, omdat jij het al druk genoeg hebt. Zo wil Liv ook een kenniscentrum worden over vrouw zijn in de land- en tuinbouw. Door de vele contacten die Liv dagelijks heeft met vrouwen op het platteland kan en wil het infopunt een antenne zijn voor beleidsmakers en beleidsbeslissingen beïnvloeden. Liv wil een meldpunt zijn voor problemen in de praktijk, knelpunten in reglementering of vrouwonvriendelijke praktijken. Samen staan we sterker.

Met de steun van