Amcra

Op de beurs

Locatie op de beurs: 
4
Nummer: 
4423

Over het bedrijf

Amcra
Victor Hortaplein 40 bus 10
Brussel
Diensten - Toelevering veeteelt

 

AMCRA is het Kenniscentrum voor antibioticagebruik en -resistentie bij dieren. AMCRA heeft als missie 1) voorkomen van antibioticaresistentie om volks- en diergezondheid en dierenwelzijn te vrijwaren, 2) streven naar een rationele reductie van antibioticagebruik en een duurzame antibioticabeleid in de diergeneeskunde, 3) analyseren, communiceren en sensibiliseren.

Informeren

AMCRA informeert de betrokken partijen over de problematiek van antibioticagebruik en -resistentie

Sensibiliseren

AMCRA sensibiliseert deze betrokken partijen om een hoger bewustzijn binnen de diergeneeskunde te realiseren.

Communiceren

Er wordt gebruik gemaakt van verschillende communicatiemiddelen, zoals nieuwsbrieven, persberichten, artikelen in landbouw- en dierenartsenmagazines, een informatieve website en sociale media, tv-spots en -reportages.

Adviesverlening

AMCRA adviseert aan de overheden en de betrokken organisaties. De adviezen zijn wetenschappelijk gebaseerde aanbevelingen en richtlijnen en komen tot stand in samenwerking emt de betrokken organisaties.

Gebruiksgegevens analyseren

Antibioticagebruiksgegvens verzameld op het niveau van de individuele veehouderij worden door AMCRA geanalyseerd.

MET DE STEUN VAN