Amcra

Op de beurs

Locatie op de beurs: 
4
Nummer: 
4423

Over het bedrijf

Amcra
Victor Hortaplein 40 bus 10
Brussel
Diensten - Toelevering veeteelt

 

AMCRA is het Kenniscentrum voor antibioticagebruik en -resistentie bij dieren. AMCRA heeft als missie 1) voorkomen van antibioticaresistentie om volks- en diergezondheid en dierenwelzijn te vrijwaren, 2) streven naar een rationele reductie van antibioticagebruik en een duurzame antibioticabeleid in de diergeneeskunde, 3) analyseren, communiceren en sensibiliseren.

Informeren

AMCRA informeert de betrokken partijen over de problematiek van antibioticagebruik en -resistentie

Sensibiliseren

AMCRA sensibiliseert deze betrokken partijen om een hoger bewustzijn binnen de diergeneeskunde te realiseren.

Communiceren

Er wordt gebruik gemaakt van verschillende communicatiemiddelen, zoals nieuwsbrieven, persberichten, artikelen in landbouw- en dierenartsenmagazines, een informatieve website en sociale media, tv-spots en -reportages.

Adviesverlening

AMCRA adviseert aan de overheden en de betrokken organisaties. De adviezen zijn wetenschappelijk gebaseerde aanbevelingen en richtlijnen en komen tot stand in samenwerking emt de betrokken organisaties.

Gebruiksgegevens analyseren

Antibioticagebruiksgegvens verzameld op het niveau van de individuele veehouderij worden door AMCRA geanalyseerd.

Bezoek de AMCRA stand op AGRIFLANDERS 2019 – Hal 4

Bent u als veehouder erg begaan met uw antibioticagebruik? Heeft u al één of meerdere benchmarkrapporten ontvangen met uw antibioticagebruiksresultaten? Vraagt u zich af hoe die berekening nu eigenlijk gebeurt? Of heeft u suggesties om de inhoud van een benchmarkrapport beter te maken? Misschien registreert u wel als dierenarts het antibioticagebruik, om daarna de benchmarkrapporten te bespreken op uw bedrijven? Of wilt u gewoon meer informatie over het verbeteren van de bedrijfsgezondheid en het vaccinatiebeleid? Kom dan zeker langs op onze AMCRA-stand op AgriFlanders – hal 4!

Registratie van het antibioticagebruik op het niveau van de individuele veehouderij is verplicht voor houders van varkens, kippen en vleeskalveren.

De resultaten hiervan keren terug onder de vorm van benchmarkrapporten, met een overzicht van het antibioticagebruik op het bedrijf. Sinds kort dienen ook de melkveehouders het antibioticagebruik te registreren en zullen in de toekomst rapporten ontvangen. Het is AMCRA, het kenniscentrum voor antibioticagebruik en -resistentie bij dieren, dat de analyses uitvoert en de rapporten opmaakt. Niemand beter geschikt dan het AMCRA dus, om veehouders, dierenartsen en andere geïnteresseerden tekst en uitleg te geven over de wijze waarop deze gegevens verwerkt worden of de betekenis van alle cijfertjes en grafieken. Wat is die BD100? Hoe word ik precies gebenchmarkt? Of wat betekent het als ik in de groene, gele of rode zone zit? Kom naar onze stand (breng eventueel uw rapport(en) mee) en we staan u bij met al onze raad en expertise!

Lastenboeken kunnen bij een (aanhoudend) hoog antibioticagebruik de minst goede leerlingen van de klas aanspreken en aanmanen tot het nemen van maatregelen om antibioticagebruik te verminderen.

Belangrijk dus voor veehouders om in samenwerking met hun dierenarts op zoek te gaan naar concrete oorzaken van te hoog antibioticagebruik. AMCRA ontwikkelde speciaal hiervoor een template voor een ‘Plan van Aanpak voor Reductie Antibioticagebruik op Bedrijfsniveau’. Zo’n ‘Plan van Aanpak’ moet helpen om doordachte maatregelen voor te stellen én in te plannen op een haalbare termijn. Kom kijken op de AMCRA stand hoe dit ‘Plan van Aanpak’ kan gebruikt worden door veehouders en hun dierenarts.

AMCRA gaat de strijd aan met antibioticaresistentie door sensibilisatie van alle betrokken sectoren en communicatie over preventieve maatregelen en richtlijnen over verantwoord gebruik.

AMCRA heeft hiertoe talloze adviezen en richtlijnen opgesteld en verspreid. Preventie van ziekte door middel van vaccinatie, aandacht voor bioveiligheid, huisvesting, stalklimaat, …  Een overzicht van de mogelijke managementmaatregelen kan geconsulteerd worden in de ‘Gids voor bedrijfsgezondheid en vaccinatiestrategieën’. Kom een bedrijfsgezondheidsgids ophalen voor de diersector (pluimvee, varken, rundvee) van uw interesse!

Kom naar onze stand… want er zijn ook talrijke hebbedingetjes te winnen. Beantwoord enkele korte vragen over het antibioticabeleid in de diergeneeskunde in België en keer terug huiswaarts met een leuk cadeau!

Met de steun van