Agrifirm

Op de beurs

Locatie op de beurs: 
1
Nummer: 
1471

Over het bedrijf

Agrifirm
Industrieweg 18
Grobbendonk
Veevoeders

 

Agrifirm Belgium nv heeft, samen met de meer dan 3.000 betrokken medewerkers van Royal Agrifirm Group wereldwijd, de ambitie om zich iedere dag te onderscheiden en draagt zo bij aan een verantwoorde voedselketen voor toekomstige generaties. Wij leveren meetbare, relevante en duurzame waarde op het boerenerf en aan de voederindustrie. We maken deel uit van een toonaangevende, agrarische coöperatie met een internationaal netwerk van dochterbedrijven gevestigd in 16 landen in Europa, Zuid-Amerika en Azië en een wereldwijd distributienetwerk.

Door jaren van wetenschappelijk onderzoek te combineren met lokale, specifieke kennis van de agrarische en veevoedersector, bieden wij onze klanten de beste oplossingen voor de uitdagingen waar zij iedere dag voor staan. Met kwalitatief hoogwaardige diervoeders, premixen, concentraten, mineralenmengsels en additieven voor de veevoederindustrie, dierspecifieke digitale oplossingen en professioneel advies, bieden we nutritionele oplossingen voor ondernemende veehouders. Wij willen de nummer één kennis- en oplossingsgerichte partner zijn voor onze klanten op het gebied van veevoeders. Better Together.

1inmelk: een nieuwe aanpak in de melkveehouderij

Met 1inMelk realiseert Agrifirm samen met de melkveehouder het optimale voersaldo per kg fosfaatruimte. Afgestemd op de wensen en bedrijfsvoering van de melkveehouder, wordt een op maat afgestemde combinatie van producten, concepten, gespecialiseerd advies en (monitoring) instrumenten aangeboden.

De optimalisatie van de ruwvoerteelt is hierbij een belangrijk speerpunt. Agrifirm adviseert de melkveehouder in het optimaliseren van zijn ruwvoerteelt en stemt het krachtvoer daar op af. Daarnaast biedt Agrifirm concepten aan voor elke levensfase van de koe, van kalf tot lacterende koe, en voor elk voersysteem, van TMR tot een geautomatiseerd voersysteem.

De verschillende concepten zijn onder andere:

 • DairyStart® zorgt ervoor dat de afkalfleeftijd wordt verlaagd door meer vitale kalveren, hogere groei in de opfok en meer melk per vaars in de lactatie. De huidige afkalfleeftijd van 25,7 maanden kan lager. Met DairyStart® is een afkalfleeftijd van 22 maanden mogelijk.
 • TopStart® geeft uw koeien de energie die ze in het begin van de lactatie nodig hebben en verkleint de negatieve energiebalans met behoud van de pensgezondheid.
 • TMR Constant® is een concept voor totaal gemengd voeren (TMR) en voorkomt selectie, waardoor uw koeien precies het berekende rantsoen opnemen, met elke hap. Zo zorgt TMR Constant® voor een hogere voerefficiëntie en helpt het u om uw koeien gezond te houden. De eerste resultaten van het toepassen van dit concept resulteerden in een toename van 1,9 kg melk per koe per dag.

 

Agrifirm laat de melkveehouder bijstaan door een team van specialisten om hen te helpen de concepten, waaronder ruwvoer, jongvee en TMR Constant®, te implementeren. De resultaten worden continu geregistreerd om meetbare en relevante waarde te realiseren die past bij de ondernemersdoelstellingen van de melkveehouder.

Plan en resultaat
Om gestructureerd te kunnen werken aan een goed resultaat, begint de nieuwe aanpak bij een persoonlijk plan waarin de ambitie van de ondernemer en het gewenste bedrijfsresultaat centraal staan. Dit laatste toetsen de ondernemer en de Agrifirm-adviseur aan het voersaldo per kilogram fosfaatruimte. Samen met de melkveehouders voert de Agrifirm-specialist het plan uit, bespreken we concrete resultaten af en bewaken we de voortgang. Dit doen we door de unieke combinatie van:

 • Voerconcepten samengesteld op basis van grondige kennis van melkvee en producten (krachtvoer, ruwvoer, losse bijproducten, mengvoer, mineralen, melkpoeder, zaaizaden, gewasbescherming).
 • Topspecialisten zijn de 1inMelk-adviseurs van Agrifirm. Binnen Agrifirm werken zij samen in teams met algemene adviseurs en specialisten op deelterreinen zoals stalautomatisering en ruwvoerteelt.
 • Monitoring betekent dat we data verzamelen om samen met de veehouder de vinger aan de pols te houden en het resultaat meetbaar te maken.

 

De voordelen van 1inMelk op een rij:

 • stelt het doel van de melkveehouder centraal, binnen zijn of haar eigen bedrijfsstrategie.
 • geeft de melkveehouder grip op zijn of haar bedrijf. Samen met de ondernemer maakt de 1inMelk-adviseur een totaalplan.
 • levert de melkveehouder het optimale voersaldo per kg fosfaat. Dit door sterke voerconcepten als DairyStart®, TopStart®, TMR Constant ® en ruwvoerteelt geïntegreerd in te zetten, ondersteunt door adviezen van specialisten en datasystemen om voortgang te monitoren.
 • De nieuwe aanpak 1inMelk toont de ambitie van Agrifirm om de logische keuze te zijn voor alle melkveehouders die verder willen komen met hun bedrijf. Via maatwerk biedt 1inMelk hen het optimale resultaat.

Optimaal = Grip op uw resultaat

Als legpluimveehouder wilt u grip hebben op uw resultaat. U werkt elke dag opnieuw hard om uw doel te bereiken en stuurt bij op basis van uw technisch resultaat en wat u ziet in de stal. Met onze aanpak willen we u helpen gemakkelijker grip te houden en uw doelen te bereiken.

Een bedrijfsspecifieke aanpak

Met Optimaal houdt u grip op de bedrijfsprocessen in elke fase, van opfok tot en met productie. Factoren als afzet van de eieren in stuks, in kilogrammen of in een concept of welk ras en welk huisvestingssysteem van toepassing zijn, zijn niet bepalend wanneer u Optimaal inzet. Als u kiest voor Optimaal, dan haalt u samen met Agrifirm alles uit uw onderneming. Het uitgangspunt van Optimaal is uw bedrijfsplan, dat wij samen met u opstellen. Hierin staan uw doelstellingen en uw bedrijfsvisie beschreven.

Optimaal bedrijfsplan met advies, voer en monitoring

In elke fase, opfok, start en productie, helpen wij u grip te houden door middel van advies op maat. We stellen dit advies op aan de hand van uw bedrijfsplan, door gebruik van onze geoptimaliseerde voeders die het best passen bij uw hennen en huisvestingssysteem en door periodieke monitoring van de prestaties.

 • Advies: samen maken wij een bedrijfsplan op: we leggen uw doelstellingen vast en we bespreken uw bedrijfsvisie.
 • Assortiment: passende voerreeks voor elk doel en elke situatie.
 • Monitoring: periodieke weergave van de prestaties van uw koppel, vergeleken met de genetische potentie van het ras en het huisvestingssysteem. Zo houden we elkaar scherp met het doel scherp in het vizier.
   

Passend voer voor elke fase

Het voerconcept van Optimaal is volledig afgestemd op de fases opfok, start en productie.

 • Optimaal Opfok biedt de jonge hennen een goede start. Het voer is samengesteld om een goed maagdarmkanaal en een sterk bottenstelsel te ontwikkelen. Zo legt Optimaal Opfok de basis voor een krachtig legapparaat.
 • Optimaal Start bouwt hierop door. Dit voer is zo samengesteld dat het de weerstand en de groei van de hennen bevordert en het legapparaat activeert. Zo zorgt Optimaal Start voor dieren die langdurig productief kunnen zijn.
 • Optimaal Productie is het voer dat voorziet in de behoefte van productieve leghennen. De samenstelling is dusdanig dat de hennen meer eerste soort eieren leggen en een lage uitval kennen.

Het voerconcept van Optimaal zorgt voor een scherpe voerconversie die de pluimveehouder maximaal rendement oplevert.

Voordelen Optimaal

 • Samen maken wij een plan voor een beter resultaat
 • Inzicht in uw prestatienorm op basis van zes kernwaardes
 • Financiële omrekening van uw technisch resultaat
 • Grip op uw resultaat, elke ronde weer

PoultryNEXT: élke ronde winnen

Wilt u elke dag zien hoe u ervoor staat op basis van concrete feiten en cijfers? Zoekt u een systeem dat u dagelijks handige overzichten en aandachtspunten geeft om uw resultaat nog verder te perfectioneren? Met PoultryNEXT heeft u alle data bij elkaar. U krijgt dagelijks te zien of u op de goede weg zit en waar u kunt bijsturen. Zo helpen we u elke ronde te scoren.

Overzicht op elk moment in de ronde

PoultryNEXT zorgt voor handige updates en signalementen door geautomatiseerde gegevens slim te koppelen. U heeft op ieder moment een actueel overzicht van bijvoorbeeld waterverbruik, voeropname, klimaat, groei en uitval.

Met PoultryNEXT kijken we niet alleen naar uw eigen technische data, ook het kuikenpaspoort en de slachterijgegevens worden automatisch verwerkt. Verder kunt u uw resultaten dagelijks spiegelen aan gemiddelden van ander, vergelijkbare bedrijven.

Dagelijks bijsturen

Met PoultryNEXT kunt u dagelijks bijsturen, aan de hand van streefwaarden die u zelf instelt. Iedere ondernemer heeft per slot van rekening zijn eigen doelen. Voor de één is dat het minimaliseren van antibioticagebruik, de ander streeft naar een beheerste groei binnen een marktconcept of wilt de scherpst mogelijke voederconversie.

Samen naar een doelgerichte aanpak

Onze adviseur helpt u om PoultryNEXT in te stellen naar uw eigen voorkeuren. Met PoultryNEXT stellen we samen uw eigen unieke, bedrijfsspecifieke digitale hokkaart op.

Uw adviseur kan, met uw goedkeuring, dagelijks met u meekijken wat helpt bij een nog betere begeleiding. Het voerassortiment van Agrifirm sluit naadloos aan op het advies. Het uitgangspunt is dat de samenstelling van de voeders en de overgangen tussen de fasen een perfecte match vormen met de situatie van het koppel en uw doel.

De kracht van de keten

Als deelnemers van PoultryNEXT de waardevolle data van hun bedrijven delen, dan wint de hele keten aan kracht. Zo kan Agrifirm als voerleverancier de prestaties van bepaalde voeders of voerstrategieën op de voet volgen op basis van real time data. Daardoor kunnen we nog sneller verbeteringen aanbrengen in ons advies én in onze producten.

PoultryNEXT is

 • Dagelijks actuele gegevens benutten voor monitoring en analyse.
 • Doorlopend bijsturen, op basis van handige overzichten en signaleringen.
 • Doelgericht prestaties vergelijken met eerdere koppels en andere bedrijven.

UniQ: samen sturen op bigkwaliteit

Zeugen produceren een toenemende hoeveelheid biggen. Gezonde, goed groeiende biggen zijn daarom steeds belangrijker en vormen de basis voor de toekomstige generatie. Kwaliteitsbiggen dragen bij aan een probleemloze opfok en een gezonde en hoge groei van de biggen. Ons biggenconcept UniQ helpt u hierbij.

Om de hoogste kwaliteit big te behalen heeft Agrifirm, in samenwerking met dochter Nuscience, het UniQ bigkwaliteitsprogramma ontwikkeld. Het programma combineert unieke voerlijnen, een biggenscan, hoogwaardig advies en monitoring van prestaties. Deze combinatie helpt u, de zeugenhouder, de bigkwaliteit te verbeteren.

Soepelere overgang rond spenen

We stelden met veel aandacht voor biggen een assortiment samen dat antwoorden biedt op uiteenlopende uitdagingen. We pakken groei en darmgezondheid, maar ook gaafheid en werkgemak voor de ondernemer aan. Binnen UniQ zijn de smaken en samenstellingen van prestarters en speenvoeders op elkaar afgestemd. Dit maakt de voerovergang voor de big nog gemakkelijker. De big zal de smaken van de verschillende voeders snel herkennen.

 

Binnen het pakket kan gekozen worden uit vijf unieke voerlijnen, inclusief het innovatieve AirLine® voer voor maximale verteerbaarheid en groeiprestaties.

 • TopLine            -->     Rendement & arbeidsgemak
 • AirLine             -->      Verteerbaarheid & groeiprestaties
 • MaxLine          -->      Maximale groei
 • SafeLine          -->      Extra veiligheid
 • RelaxLine        -->      Rust & verzadiging


Bigkwaliteit in beeld met de Biggenscan

Om de bigkwaliteit nauwkeurig te bepalen, is de UniQ Biggenscan ontwikkeld. Een handige instrument waarmee de adviseur aan de hand van een aantal vragen aan de zeugenhouder de bigkwaliteit direct op het boerenerf in beeld brengt. Met deze informatie maakt de adviseur samen met de varkenshouder een bedrijfsspecifiek plan van aanpak ter verbetering van de bigkwaliteit. Ieder bedrijf kan vrijblijvend een biggenscan laten uitvoeren om inzicht te krijgen in hoeveel extra rendement te behalen valt bij de biggen. Laat geen rendement liggen: verhoog uw bigkwaliteit.

Volgen en verbeteren voor een hoger rendement

Onze biggenadviseurs doen er alles aan om samen met u de hoogste bigkwaliteit te behalen op uw bedrijf. Door het ondersteunen van een maximale groei te combineren met de biggenscan en monitoring van de resultaten worden groei en voeropname van uw biggen gevolgd. Door te meten, weten we hoe de biggen presteren en kunnen we samen bigkwaliteit en rendement naar een hoger niveau brengen.

Met de steun van