World Wide Sires B – NL

Standnummer:
8432

Wij verkopen sperma van melkveerassen, leveren producten en diensten voor de melkveehouder

Wij stellen 5 melkkoeien tentoon.