Mircon

Standnummer:
1742

Mircon treedt op als schakel tussen wetgever, exploitant en luchtwasser-installateur.

Onze missie is: Uw luchtwasser in perfecte staat.
We zorgen ervoor dat luchtwassers blijvend hun werk blijven doen. We helpen de geurhinder binnen de normen te houden en de opgelegde ammoniakemissie te realiseren.

Concreet:
• opstellen exploitatiedossier
• 2 plaatsbezoeken per jaar met volledige screening
• administratie verbonden aan de luchtwasser
• advies efficiënte werking luchtwasser
• bijstand en advies bij inspectie