CEVA SANTE ANIMALE NV

Standnummer:
1141

Ceva Santé Animale is een veterinair farmaceutisch bedrijf actief in de ontwikkeling, productie en distributie van diergeneesmiddelen voor gezelschapsdieren en landbouwhuisdieren. Ceva streeft er voortdurend naar om betere oplossingen te vinden voor dierziekten; waardoor de gezondheid, het welzijn en de productiviteit van de dieren worden verbeterd. Steeds meer is Ceva zich gaan richten op de preventieve diergeneeskunde, vooral met vaccins. In het kader van ziektepreventie is een goede diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding zeer belangrijk. Daarom wil Ceva een totaalservice naar de dierenarts en varkenshouder aanbieden. Een sterke technische ondersteuning en longonderzoek met het Ceva Long Programma maken deel uit van deze totaalservice. Samen met de dierenarts probleemoplossend werken staat centraal.

Tijdens deze editie besteden wij bezondere aandacht aan de Baby Big Health Check en longonderzoek met het Ceva Lung Program.

– De Baby Big Health Check is een gezondheidscheck voor biggen in het kraamhok. Aan de hand van een checklist wordt een controle uitgevoerd van het kraamstalmanagement en de gezondheidsstatus van de zuigende biggen. Hierbij is er bijzondere aandacht voor enkele specifieke risicofactoren die een bedreiging vormen voor de gezondheid van biggen in de kraamstal, met name: biestopname en biestkwaliteit, ijzervoorziening en darmgezondheid.

– Het Ceva Lung Program (CLP) is een applicatie voor het beoordelen van de gezondheidsstatus van longen bij slachtvarkens. Met de CLP methode kan men de aanwezigheid, het aantal gevallen en de impact van mogelijke infecties met Mycoplasma hyopneumoniae (M. hyo) en Actinobacillus pleuropneumoniae (App) vaststellen. De CLP applicatie wordt gebruikt tijdens het screenen van longen in het slachthuis. Na afloop van het CLP onderzoek ontvangen de dierenarts en de varkenshouder een rapport waarin een aantal parameters zijn weergegeven die inzicht kunnen geven in de mate waarin M. hyo en App infecties onder controle zijn.