Amcra

Standnummer:
4242

AMCRA informeert de betrokken partijen over de problematiek van antibioticagebruik en -resistentie. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende communicatiemiddelen, zoals nieuwsbrieven, persberichten, artikelen in landbouw- en dierenartsenmagazines, een informatieve website en sociale media, tv-spots en -reportages.
De AMCRA adviezen zijn wetenschappelijk gebaseerde aanbevelingen en richtlijnen en komen tot stand in samenwerking met de betrokken organisaties.
Antibioticagebruiksgegevens verzameld op het niveau van de individuele veehouderij worden door AMCRA geanalyseerd en gerapporteerd in benchmarkrapporten. Deze rapporten helpen de veehouders en de dierenarts om bewust en rationeel het antibioticagebruik te reduceren.

AMCRA adviezen worden ter beschikking gesteld voor de bezoekers onder de vorm van flyers. Deze zijn voorbeelden van adviezen die beschikbaar zullen zijn: advies over selectief droogzetten, adviezen over het verminderen van groepsbehandelingen met antibiotica, advies over het gebruik van antibiotica bij de keizersnede, ….